نمونه کارهای طراحی وب سایت

عنوان نمونه کار: ورژن دوم بنیان صنعت
موضوع نمونه کار: شرکتی صنعتی
تاریخ اجرا: 96/2/20
آدرس وب سایت: http://bonyansanat-tabriz.com
عنوان نمونه کار: ثبت آگهی تبریز تاپ
موضوع نمونه کار: ثبت آگهی
تاریخ اجرا: 96/01/29
آدرس وب سایت: http://tabriztap.ir
عنوان نمونه کار: مهندس محرم محمدزاده
موضوع نمونه کار: وب سایت شخصی
تاریخ اجرا: 96/01/20
آدرس وب سایت: http://moharramami.com/
عنوان نمونه کار: خودآموز اتوکد ۲۰۱۷
موضوع نمونه کار: معرفی محصول (کتاب)
تاریخ اجرا: 95/11/10
آدرس وب سایت: http://autocad2017.ir
عنوان نمونه کار: sharenerg
موضوع نمونه کار: وب سایت شرکتی صنعتی
تاریخ اجرا: 94/04/25
آدرس وب سایت: http://sharenerg.uk
عنوان نمونه کار: ساختار نوین
موضوع نمونه کار: وب سایت شرکتی صنعتی
تاریخ اجرا: 94/04/20
آدرس وب سایت: http://snovin.uk
عنوان نمونه کار: کلینیک طب
موضوع نمونه کار: وب سایت - کلینیکی - آزمایشگاهی - پزشکی
تاریخ اجرا: 95/05/23
آدرس وب سایت: http://m-ps.ir/mythemes/kli_lab/teb
عنوان نمونه کار: کتاب Artcampro
موضوع نمونه کار: وب سایت معرفی کتاب
تاریخ اجرا: 94/04/22
آدرس وب سایت: http://civiltranslate.ir/artcampro
عنوان نمونه کار: عمران ترجمه
موضوع نمونه کار: وب سایت ترجمه مقالات عمران
تاریخ اجرا: 94/03/12
آدرس وب سایت: http://civiltranslate.ir
عنوان نمونه کار: رز بنفش
موضوع نمونه کار: وب سایت شعر و ادبیات
تاریخ اجرا:
آدرس وب سایت: http://rosebanafsh.ir